Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie

Informacja o projekcie "Krok do pracy - II edycja"

22.07.2019

„Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno- zawodowe - II edycja” - RPPD.07.01.00-20-0191/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Projekt realizowany przez Ośrodek wsparcia Organizacji Pozarządowych w...
czytaj dalej...

"Aktywni Społecznie i Zawodowo"

19.07.2019

„Aktywni Społecznie i Zawodowo” RPPD.09.01.00-20-0166/18 Projekt "Aktywni Społecznie i Zawodowo"  RPPD.09.01.00-20-0166/18 realizowany jest przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy...
czytaj dalej...

Informacja o projekcie „Aktywni Zawodowo w Gminie...

17.07.2019

„Aktywni Zawodowo w Gminie Grajewo”, RPPD.09.01.00-20-0195/18 – projekt realizowany przez Ośrodek Wpierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie Uczestnicy projektu w  kwietniu 2019 r. zakończyli zajęcia...
czytaj dalej...

Informator

02.07.2019

Informator o instytucjach rządowych i samorządowych, podmiotach oraz organizacjach pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w szczególności realizujących programy korekcyjno-edukacyjne w powiecie grajewskim.

czytaj dalej...

Realizacja zadań w ramach projektu „Krok do pracy - II...

23.05.2019

Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno- zawodowe - II edycja” RPPD.07.01.00-20-0191/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Uczestnicy projektu objęci zostali wsparciem psychologicznym oraz mają możliwość...

czytaj dalej...

PIKNIK RODZINNY W RUDZIE

16.05.2019

ZAPRASZAMY NA PIKNIK RODZINNY W RUDZIE DNIA 25.05.2019R (SOBOTA) O GODZ. 14.00 NA TERENIE PRZEDSZKOLA W RUDZIE ORGANIZATORZY
czytaj dalej...