Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie

Inspektor Ochrony Danych

Jacek Szeszko

email: jszeszko@uggrajewo.pl