Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie

"Aktywni Społecznie i Zawodowo"

„Aktywni Społecznie i Zawodowo”

RPPD.09.01.00-20-0166/18

Projekt "Aktywni Społecznie i Zawodowo"  RPPD.09.01.00-20-0166/18 realizowany jest przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w partnerstwie
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie. W projekcie uczestnicy zakończyli swoje małe inicjatywy lokalne oraz kursy zawodowe odbywające się  w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Grajewie ul. Kolejowa 6B,19-200 Grajewo w czerwcu 2019r.  Uczestnicy realizujący kursy prawa jazdy kat. B i C. są w trakcie zdawania egzaminu państwowego
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łomży. W miesiącu kwietniu 2019r. każdy
z uczestników otrzymał wsparcie finansowe w ramach realizacji projektu.

Obecnie trzy osoby biorące udział w projekcie podjęły już pracę, a siedem osób odbywa trzymiesięczne staże na terenie gminy Grajewo i miasta Grajewo.

Wszystkim uczestnikom życzymy dużo wytrwałości w dążeniu do uzyskania wymarzonej pracy.

 

Autor treści:

Joanna Krasińska -Bukowska – pracownik socjalny