Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie

Informacja o projekcie „Aktywni Zawodowo w Gminie Grajewo”

„Aktywni Zawodowo w Gminie Grajewo”, RPPD.09.01.00-20-0195/18 – projekt realizowany przez Ośrodek Wpierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie

Uczestnicy projektu w  kwietniu 2019 r. zakończyli zajęcia teoretyczne i praktyczne wszystkich szkoleń zawodowych i przystąpili do egzaminu zawodowego dla kwalifikacji : Obsługa wózków jezdniowych z wyłączeniem specjalizowanych, Pomoc kuchenna, Kadry i  płace, Wizaż i stylizacja paznokci, Opiekun osób starszych i dzieci, Sprzedawca- wszystkie zakończone pozytywnym wynikiem.

W czerwcu 2019 r. dwie uczestniczki projektu przystąpiły do egzaminu zawodowego z zakresu- kucharz z uzyskaniem uprawnień czeladniczych. Egzamin odbył się w jednej z  restauracji w Białymstoku także zakończony sukcesem. Kolejne dwie uczestniczki nabyły prawo jazdy kat.B, zdając teoretyczny i praktyczny Państwowy egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łomży.

Wszystkim uczestniczkom oraz uczestnikom gratulujemy wytrwałości i  zdobycia nowych umiejętności zawodowych !

Po zdanych egzaminach zawodowych uczestnicy i uczestniczki projektu mogli skorzystać także z pomocy finansowej. W ramach projektu w maju 2019 r. przyznane i wypłacone zostały stypendia szkoleniowe. Były one indywidualnie dostosowane i zróżnicowane pod względem wysokości i terminu przyznania pod kątem długości trwania wybranego kursu. Uczestnikom projektu do tej pory przyznano 27 dodatków szkoleniowych.

Kolejnym działaniem zrealizowanym w ramach projektu były „Warsztaty Aktywnego poszukiwania pracy”. W ramach tej formy wsparcia w maju oraz w czerwcu 2019 r. zorganizowano 3 pozostałe bloki tematyczne; pisanie CV i listu motywacyjnego, rozmowy kwalifikacyjne oraz aktywne metody poszukiwania pracy. Uczestnicy, biorący udział w zajęciach, które odbywały się w świetlicy w Białaszewie, Rudzie oraz w  Wierzbowie otrzymali poczęstunek w formie cateringu (kawa, herbata, ciasto, ciepły posiłek) przygotowywany przez firmę zewnętrzną a także certyfikaty uczestnictwa w  warsztatach.

W chwili obecnej dwie osoby podjęły pracę, natomiast pozostali uczestnicy są stale motywowani i dopingowali do aktywnego poszukiwania pracy.

Autor treści:

Kinga Makowska - pracownik socjalny


 

„Aktywni zawodowo w Gminie Grajewo, RPPD.09.01.00-20-0195/18 – projekt realizowany przez Ośrodek Wspierania
Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie