Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie

Informator

Informator o instytucjach rządowych i samorządowych, podmiotach oraz organizacjach pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w szczególności realizujących programy korekcyjno-edukacyjne w powiecie grajewskim.


Załączniki: