Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie

Konferencja "poMOC, a nie przeMOC"

W dniu 26 listopada 2018 r.w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grajewo odbyła się konferencja w zakresie realizacji programu "poMOC, a nie przeMOC".

Pan Stanislaw Szleter Wójt Gminy Grajewo powitał zaproszonych gości, następnie głos zabrał Pan Marek Polecki Komendant Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.

Konferencja była prowadzona zgodnie z przyjętym programem:

Pani Bożena Perkowska - psycholog wprowadziła uczestników w temat środowiskowych uwarunkowań i zachowań przemocowych oraz roli rodziny w tym zakresie. Nastepnie Pani Bożenna Bagińska pielęgniarka środowiskowa wygłosiła referat o przemocy w rodzinie wobec seniorów. Po krótkiej przerwie i refleksji uczestnikow spotkania Pani Sylwia Gosiewska i Pani Grżyna Rodzeń przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Grajewie zapoznali  odbiorcow o działaniach w perspektywie  pracy  Policji i instytucji pomocowych oraz podmiotów realizujących ustawę o przewidziałaniu przemocy w rodzinie. Edyta Zalewska z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie zaprezentowała Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc.

Dziękujemy serdecznie w szczególności prelegentom oraz gościom zaproszonym za uczestnictwo w konferencji jak rownież osobom zaangażowanym w organizację konferencji. 

program" poMOC a nie przeMOC"  realizowany jest przy współpracy Wojt Gminy Grajewo- Komenda Powiatowa Policji w Grajewie oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Grajewie od grudnia 2017r.

 

Weronika Szymanowska - kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie