Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie

Realizacja zadań w ramach projektu „Krok do pracy - II edycja”

Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno- zawodowe - II edycja”

RPPD.07.01.00-20-0191/18

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Uczestnicy projektu objęci zostali wsparciem psychologicznym oraz mają możliwość korzystania z poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Ponad to uczestniczą w warsztatach o dwóch blokach tematycznych:

1)     warsztaty grupowe umiejętności społecznych;

- analiza predyspozycji osobistych/ motywacji/ emocji

- komunikacja/ rozwiązywanie trudnych sytuacji

- umiejętność gospodarowania czasem, wyznaczania celów/ kreatywność

    2) warsztaty rozwijające umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne na rynku pracy;

- aktywne i pasywne metody poszukiwania pracy; dokumenty aplikacyjne

- skuteczna autoprezentacja/ rozmowy kwalifikacyjne.

Planowany termin przeprowadzenia warsztatów do czerwca 2019 r.

W oparciu o potrzeby i predyspozycje beneficjentów projektu wytypowano 8 kursów zawodowych w zawodach: obsługa komputera, kasa fiskalna, prawo jazdy kategorii C + przewóz rzeczy, kucharz, wózki widłowe, pomoc kucharza, montaż i konserwacja solarów słonecznych, pilarz. Realizacja kursów planowana jest w okresie czerwiec - wrzesień 2019 r.

W ramach kolejnego rodzaju wsparcia, planowana jest aktywizacja zdrowotna w formie terapii psychologicznej, zaplanowanej na wrzesień 2019  r.

 

Autor treści:

Anna Zyskowska - pracownik socjalny