Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie

zmiana harmonogramu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie uprzejmie informue, że zaplanowane spotkanie w świetlicy wiejskiej w dniu 26 września 2018 r. odbędzie sie o godz. 13.00

zapraszamy seniorów, osoby niepełnosprawne i ich opiekunów na spotkanie o tematyce w zakresie bezpieczeństwa i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.