Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie

ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo

(Budynek Urzędu Gminy)

 

PARTER

- pokoj nr 8

Lp imię i inazwisko stanowisko kontakt
1 Małgorzata Marchiel Kierownik (86) 272 22 60 w 18

- pokój nr 9   -  KOMÓRKA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (świadczenia rodzinne, opiekuńcze, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze - Program 500 PLUS, Karta Dużej Rodziny

2 Urszula Rafałowska Samodzielny referent ds świadczeń rodzinnych (86) 272 22 60 w 17
3 Małgorzata Maciorowska Referent ds świadczeń wychowawczych  

- pokój nr 7a   PRACOWNICY SOCJALNI

4 Barbara Leszczyńska Specjalista pracy socjalnej (86) 272 22 60 w 50
5 Anna Zyskowska Starszy pracownik socjalny  
6 Katarzyna Kuczyńska Pracownik socjalny  
7 Joanna Krasińska-Bukowska Pracownik socjalny  

- pokój nr 7

8 Jolanta Alencewicz  Starszy pracownik socjalny (86) 272 22 60 w 19
9 Kinga Makowska Pracownik socjalny  
10 Krystyna Rutkowska Asystent Rodziny (86) 272 22 60 w 40

 

- opiekunki środowiskowe/opiekunowie  - praca w środowisku 

11 Bożena Olechowska - Pługów starszy opiekun  
12 Hanna Sienkiewicz opiekun