Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie

Od końca 2014r. w Polce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ. Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie przy współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Grajewo realizuje Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ), który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IŻ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej(IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR). Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków UE i 15% ze środków krajowych (budżetu państwa). Głównym celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz posiadanie dochodu nieprzekraczającego kryterium dochodowego, które od dnia 1 stycznia 2017r. wynosi 200%, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej przekazana zostanie osobie/rodzinie spełniającej powyższe warunki na podstawie skierowania wystawionego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie.

Obecnie jest realizowany Podprogram 2016 który jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie przy wsparciu Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Grajewo objął pomocą 163 rodziny (674 osób w tych rodzinach), wydano 30 812,50 kg żywności o łącznej wartości 143 864,33 zł.

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzymuje produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, płatki kukurydziane, mleko UHT, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, ser podpuszkowy dojrzewający, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa i wieprzowa, pasztet, cukier, olej rzepakowy, ser topiony, klopsiki w sosie własnym, dżem truskawkowy, sok jabłkowy.

Punkt dystrybucji żywności prowadzony jest przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Grajewo
w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2016
Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo (świetlica wiejska)

Bliższe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
pokój nr 7 i 9,
ul. Komunalna 6 , 19-200 Grajewo

telefon 86-272 22 60

Załączniki: