Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie

Informacja o projekcie "Krok do pracy - II edycja"

„Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno- zawodowe - II edycja”

- RPPD.07.01.00-20-0191/18

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020

Projekt realizowany przez Ośrodek wsparcia Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy społecznej w Grajewie i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie.

W projekcie uczestniczy 15 osób, w tym 8 kobiet  i 7 mężczyzn zamieszkujących na terenie gminy Grajewo.

Uczestnicy projektu w maju 2019r. ukończyli warsztaty grupowe umiejętności społecznych oraz spotkania
z psychologiem w ramach indywidualnych porad psychologicznych. W czerwcu odbyły się warsztaty rozwijające umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne na rynku pracy. Uczestnicy otrzymują również wsparcie adwokata w ramach poradnictwa prawnego i obywatelskiego. W ramach tych spotkań każdy uczestnik otrzymał poradniki, broszury i filmy na dvd z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz psychologicznego. W czerwcu uczestnikom zostały wypłacone zasiłki celowe jako wsparcie finansowe
w ramach realizacji projektu.

Obecnie beneficjenci projektu rozpoczęli kursy zawodowe organizowane przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Grajewie ul Kolejowa 6B, 19-200 Grajewo, które mają zakończyć się egzaminem potwierdzającym nabycie nowych kwalifikacji. Po kursach zawodowych planowane są spotkania z brokerem mające na celu pomoc i organizację staży zawodowych dla uczestników.

Autor treści: Małgorzata Marchiel – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie