Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie
Od 01.08.2016r. Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rajgrodzie realizuje projekt „Krok do pracy! – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

"KROK DO PRACY! - KOMPELKSOWE WSPARCIE SPOŁECZNO ZAWODOWE"

Projekt obejmuje kompleksowe i zindywidualizowane formy wsparcia mające na celu wyprowadzenie osób z ubóstwa i wykluczenia społecznego – na podstawie prowadzonej ścieżki udziału w projekcie, stworzonej indywidualnie dla każdej osoby z uwzględnieniem diagnozy sytuacji...
czytaj dalej...

AKTYWIZACJA ZASOBÓW LUDZKICH

„Program wsparcia społeczno – zawodowego aktywizacja zawodowa dla osób objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie”

czytaj dalej...

Aktywność – szansą na lepsze jutro

Aktywność – szansą na lepsze jutro Grupa 32 osób z Gminy Grajewo aktywnie uczestniczy w projekcie pt:„Program wsparcia społeczno – zawodowego aktywizacja zawodowa dla osób objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie”...

czytaj dalej...

Przez praktykę do zawodu

W okresie od maja do grudnia 2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie realizuje projekt systemowy pt:„Program wsparcia społeczno – zawodowego aktywizacja zawodowa dla osób objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie”...

czytaj dalej...

Edukacyjna ścieżka do aktywności zawodowej

W okresie od maja do grudnia 2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie realizuje projekt systemowy pt:„Program wsparcia społeczno – zawodowego aktywizacja zawodowa dla osób objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie”...

czytaj dalej...