Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie

zmiana harmonogramu

21.09.2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie uprzejmie informue, że zaplanowane spotkanie w świetlicy wiejskiej w dniu 26 września 2018 r. odbędzie sie o godz. 13.00 zapraszamy seniorów, osoby niepełnosprawne i ich opiekunów na spotkanie o tematyce w zakresie...

czytaj dalej...

Spotkanie w Wojewodzinie

28.06.2018

W ramach programu "poMOC a nie przeMOC w dniu 27 czerwca  2018 roku w świetlicy wiejskiej w Wojewodzinie, Pani Weronika Szymanowska kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Grajewie spotkała się z seniorami i ich opiekunami, rozmawiała na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jest to inicjatywa profilaktyczna oparta na dzialaniach informacyjno-edukacyjnych skierowanych do spoleczeństwa lokalnego, a w szczegolnosci osób starszych. Pani Malgorzata Świderska Pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zapoznała zainteresowanych o możliwościach uzyskania pomocy ze środków PEFRON oraz zaprezentowała działania programu edukacyjno-korekcyjnego dla sprawców przemocy. Tematem oszustw wobec osób starszych i skali występujących niebezpieczeństw zainteresowała obecnych Pani Grażyna Rodzeń z Policji Powiatowej w Grajewie.

czytaj dalej...

Spotkanie z seniorami w Grozimach

19.06.2018

W dniu 13 czerwca 2018r. Pani Grażyna Rodzeń z Komendy Powiatowej Policji w Grajewie i pracownik socjalny Pani Jolanta Alencewicz z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie w ramach programu "poMOC a nie przeMOC" spotkali się w Świetlicy Wiejskiej w Grozimach z seniorami....
czytaj dalej...

Spotkanie z seniorami w Białogrądach

29.05.2018

W dniu 29 maja 2018r. Pani Grażyna Rodzeń z Komendy Powiatowej Policji w Grajewie i Kieownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grjaewie Pani Weronika Szymanowska oraz dzielnicowy Krzysztof Cieszyński kontynuujac program "poMoc a nie przeMoc" spotkali się z seniorami w...

czytaj dalej...